#1. Samarbeid er nøkkelen

DevOps handler om samarbeid mellom utviklings- og driftsteam. Det er ekstremt viktig å fremme en kultur for samarbeid og å oppmuntre til åpen kommunikasjon mellom disse teamene. Ikke i form av flytskjema og eposter, men asynkron, lavterskel, hurtig kommunikasjon.

#2. Automatisér så mye som mulig

Automatisering er en viktig del av DevOps, da det gir teamene mulighet til å jobbe mer effektivt og med høyere kvalitet. Se alltid etter muligheter for å automatisere oppgaver og prosesser!

#3. Kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering

Å implementere praksis for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD) hjelper teamene med å levere med mye høyere kvalitet, raskere og mer regelmessig. CI/CD gir også enkelt tilgang til en haug med pre-definerte tester og sikrer at jobbet blir gjort lik hver gang.

#4. Overvåk og mål alt

Overvåk og mål nøkkelemetrikker, som deployeringsfrekvens, lead time og mean time to recovery, for å forstå effektiviteten av DevOps-praksisene dine. Se på statestikker for pull requests, automatiserte tester og kvalitet.

Marvin on a computer solving mysteries
Marvin on a computer solving mysteries

#5. Fokuser på sikkerhet

Sikkerhet er en avgjørende faktor i DevOps. Sørg for å integrere sikkerhetspraksiser og verktøy i arbeidsflyten din fra starten av, og revurdere og oppdater sikkerhetspraksisene dine regelmessig. Sikkerhet er ikke noe som “installeres” etterpå av “sikkerhetsfolka”, det er noe som skal ligge i DNA-et hos alle i organisasjonen.

#6. Fremme en læringskultur

DevOps er en iterativ prosess, og det er viktig å kontinuerlig lære og forbedre seg. Oppmuntre til en lærekultur og eksperimentering innen teamet ditt. Fail fast, evaluer og juster. Er du flink å automatisere vil failene bli mindre og mindre fatale.

#7. Bruk riktige verktøy

Det finnes mange verktøy som kan hjelpe teamene med å implementere DevOps-praksiser. Velg verktøyene som passer best for dine behov, og sørg for å revurdere og oppdatere verktøysettet ditt regelmessig. Ikke lås ting ned og tving teamene til å benytte et predefinert verktøysett. La teamene få en større påvirking på hvilke verktøy de bruker.

Share to TwitterShare to FacebookShare to LinkedinShare to PocketCopy URL address
Written by

Remi Vandemir@remivandemir

Partner and Director, Amesto Fortytwo

Related Posts

Subscribe to our email newsletters

Stay tuned to our latest content with the ability to opt-out at anytime. We will not spam your inbox or share your email with any third parties.
@