I en verden der skyteknologi er mer utbredt, er det på tide å erstatte den gamle måten å drifte IT med en mer moderne tilnærming. DevOps er på vei til å bli den vanligste måten å arbeide på innen IT-industrien, og utvikling og driften deler nå felles verktøy og prosesser for å kunne samarbeide på en mer effektiv måte.

Platform Engineering tar driften til et nytt nivå ved å tilby spesiallagde tjenester som hjelper utviklere å kjøre koden sin pålitelig og i større skala. I stedet for å sette begrensninger ved å kreve at utviklere bestiller infrastruktur fra drift, ønsker vi å tilgjengeliggjøre komponentene på en måte som gjør det mulig for utviklerne å sette opp alt de trenger direkte fra koden sin. Dette gjøres på en sikker og effektiv måte, slik at utviklerne kan fokusere på å skape verdi for virksomheten.

Vi ønsker å jobbe sammen med kundene våre, ikke ved å selge konsulenttimer, men ved å levere nøye utformede teknologiløsninger og rammeverk. Vår implementeringsplattform kan brukes av alle. Ved å adoptere dette kan vi levere raskt, og kontinuerlig forbedre funksjonene basert på forespørsler fra flere kunder samtidig.

#Dedikert teknologiteam er viktig

Vi er overbevist om at en gruppe konsulenter som er trente, selvstendige og svært kompetente, er nøkkelen til et effektivt team. Derfor består våre team av 4-6 teknologer med bred fagkompetanse. Hvert team har en tech lead som sørger for at kundens interesser alltid tas vare på og fungerer som et fast kontaktpunkt for kunden. Teamene våre består så langt det er mulig av permanente medarbeidere, og de er trent til å kunne håndtere flere kundeengasjementer samtidig. I tillegg til å ha dyktige teknologer på laget, støttes alle våre team av erfarne agile coacher som hjelper oss med å levere på en måte som er så smidig og effektiv som mulig.

#Samarbeid og verktøy

Kunden kan velge hvilke samarbeidsverktøy de ønsker å bruke, for eksempel Teams, Slack, e-post eller annet. Møtene finner sted på en plass som passer for alle, og samarbeidet foregår uten friksjon. Det legges vekt på enkel tilgang, nøyaktighet og høy kvalitet, fremfor tunge prosesser og ticket-baserte former for samarbeid. Det beste verktøyet for samarbeid og samhandling er faktisk det alle bruker, uavhengig av merke og leverandør.

#Åpen kildekode

Vi er sterkt overbevist om at gjennomsiktighet er viktig, og vi sørger for å følge dette prinsippet i vår egen virksomhet. Vårt teknologiteam har utviklet en plattform for implementering av infrastruktur og forvaltning basert på åpne kildekomponenter, som er tilgjengelig for alle. Dette sikrer at vår plattform er gjennomsiktig og åpen, noe som bidrar til å øke tilliten hos våre kunder og partnere.

Du finner til enhver tid alt vi deler på GitHub, her: https://github.com/amestofortytwo

Share to TwitterShare to FacebookShare to LinkedinShare to PocketCopy URL address
Written by

Remi Vandemir@remivandemir

Partner and Director, Amesto Fortytwo

Related Posts

Subscribe to our email newsletters

Stay tuned to our latest content with the ability to opt-out at anytime. We will not spam your inbox or share your email with any third parties.
@