#No er det endeleg lov å ta i bruk Microsoft skytjenester

Okei – satt litt på spissen, og utan å grave oss for masse ned i GDPR, så er USA endeleg på EU si liste over godkjente tredjeland, det vil seie at EU meiner at USA no har tilstrekkeleg beskyttelsesnivå på personopplysningar. Dermed treng du ikkje lenger ytterligare overføringsgrunnlag eller sikringstiltak. Meir informasjon her;

Overføring av personopplysninger ut av EØS

Nye regler for overføring av personopplysninger til USA | Datatilsynet

Dette er kun avtalemessig endring, ingenting teknisk i Microsoft skytjenenester. MEN – sjølv om Schrems II ikkje lurer i kulissene, må du framleis ha kontroll på dataflyt inn til Microsoft 365, vite kva data du lagrar og samtidig sikre data tilstrekkeleg.

Kontroll på dataflyten får du med Microsoft Purview – vi har laget videoer !!

#Ved å ta i bruk Microsoft skytjenester bidrar du i klimakampen, samtidig som du sparer pengar

Mykje av fokuset ved å ta i bruk Microsoft skytjenester har vore sikkerheit og økonomi – begge deler viktige punkt, mens den grøne sida av skytjenester ofte er underkommunisert. Vi tar ikkje klimadebatten her, men Microsoft har hårete mål for framtida, og er allereie i gang med å kutte karbonavtrykket – og skal ha negativt karbonavtrykk innan 2030, alt av utstyr frå datasenter resirkulerast, og dei har blant anna hatt gode resultat med testar av nedsenkbare datasenter.

Our Microsoft sustainability journey

Skal du ta ut den økonomisk gevinsten med bruk av skytjenester – har vi nokre enkle grep

  1. Velg korrekte lisensar, ta i bruk alle funksjoner i lisensane og ha kontroll på brukerprovisjonering og bytt ut eksisterande tenester som allereie er dekka i Microsoft 365. Dette kan Amesto Fortytwo hjelpe til med, vi har workshops for det meste.

  2. Ta kontroll over forbruk i Azure med Azure Landing Zones med Amesto Fortytwo

#Microsoft skytjenester er ikkje sikre

Microsoft har stålkontroll på sikkerheita av skytenestene, både teknisk innanfor Site-Recovery, brannmur og aksesskontroll, samt organisatorisk med rutinar, kontrollar og retningsliner – sistnemnte punkt får du oversikt over ved å gå igjennom Data Protection Baseline default assessment template i Purview Compliance portalen.

Microsoft slår ikkje på multifaktor for deg eller stopper ein teknikar frå å sette opp database i Azure, med offentleg IP-adresse fullt tilgjengeleg frå internett.

Men du kan forholdsvis enkelt sikre Microsoft 365 på linje med Fort Knox – og starten er utruleg enkel – ein sikkerhetsportal som til ei kvar tid gir deg oppdatert status over Microsoft 365 miljøet ditt, kva kontroller du allereie har slått på – og best av alt oversikt over kva kontroller du må få slått på, kvifor du skal slå dei og korleis du skal få slått dei på. Resultatet er ein ferdig backlog med sikkerheitsgrep du må ta for å sikre ditt miljø

Prøv 30-dager gratis portal, ingen lock-in og koplar rett på din skytjeneste !
Amesto Fortytwo Security Posture Portal

Skal du sikre Azure Infrastrukturen, er det berre ein plass å starte – Azure Landing Zones med Amesto Fortytwo

Share to TwitterShare to FacebookShare to LinkedinShare to PocketCopy URL address
Written by

Jakob Digranes@jakobdigranes

Principal Cloud Engineer, Amesto Fortytwo

Related Posts

Subscribe to our email newsletters

Stay tuned to our latest content with the ability to opt-out at anytime. We will not spam your inbox or share your email with any third parties.
@